Mozgovni udar – što sad?

Principi neuropsihologijske rehabilitacije.

Nakon mozgovnog udara, ali i drugih mozgovnih oštećenja, prisutni su deficiti različitih mentalnih funkcija: pamćenja, govora, pažnje i koncentracije, motorike i slično, ali i promjene ličnosti (organske i/ili reaktivne).

Nakon što je u hitnoj službi ili na odjelima neurologije ili neurokirurgije pacijent dobio svu potrebnu liječničku pomoć, u inicijalnoj fazi radi se neuropsihologijsko testiranje, čiji nam rezultati daju bazičnu ili nultu točku od koje pratimo daljnji oporavak mentalnih funkcija i promjene ličnosti.

Rezultati istraživanja pokazuju da je oporavak puno brži i bolji ukoliko se na vrijeme započne s neuropsihologijskom rehabilitacijom.

Ona uključuje individualizirani pristup u sklopu multidisciplinarnog tima stručnjaka, u koji su uključeni psiholog, radni terapeut, fizijatar, psihijatar, logoped, neurolog i drugi stručnjaci po potrebi. Za svakog pacijenta izrađuje se individualni program neuropsihologijske rehabilitacije, s obzirom na rezultate inicijalne procjene.

Na kraju provedenog neuropsihologijskog tretmana rezultati ponovljenog neuropsihologijskog testiranja pokazuju nam kvantitetu i kvalitetu oporavka te se može donijeti i procjena radne sposobnosti.

Mozgovni udar – posljedice i mogućnosti rehabilitacije
Kraniocerebralne ozljede – dijagnostika i mogućnosti rehabilitacije