Provođenje neuropsihologijskih i radnoterapijskih programa kod osoba s mozgovnim oštećenjima
Pružanje psihosocijalne podrške
 
Individualna i grupna savjetovanja
 
Organizacije edukacija, radionica, seminara, simpozija, tribina, konferencija i kongresa
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja